పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

17, అక్టోబర్ 2010, ఆదివారం

శ్రీ రాజరాజేశ్వరీదేవి - విజయదశమి .


శ్రీ రాజరాజేశ్వరీదేవి - విజయదశమి.17-10-10


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...