పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

30, డిసెంబర్ 2011, శుక్రవారం

A.P. STATE BAR COUNCIL Elections..


అభ్యర్ధుల ప్రచారాస్త్రాలు..ఈ రోజు స్టేట్ బార్ కౌన్సిల్ Elections జరుగుతున్నాయి. ఐదేళ్లకొక సారి జరిగే ఎన్నికల్లో
ఈసారి 134 మంది అభ్యర్ధులు పోటీలో వున్నారు.వీరిలో నుండి 25 మంది సభ్యులను ఎన్నుకోవాల్సి వుంటుంది.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 68,000 పైగా న్యాయవాదులు ఓటు హక్కు వినియోగించుకుంటున్నారు .
గుంటూరు జిల్లానుండి 12 మంది న్యాయవాదులు పోటీలో వున్నారు.
గుంటూరు జిల్లాలో 3,677 మంది న్యాయవాదులకు ఓటుహక్కు వుంది.
అందులో
నా ఓటు కూడా ఒకటి


All The Best Participants..


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...