పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

24, ఏప్రిల్ 2011, ఆదివారం

దైవం మానవరూపంలో....


స్వార్ధం,ద్వేషం,దురాశ,అహంకారమనే మనిషికి మాత్రమే సొంతమయిన కొన్ని గుణాలకి అతీతుడు సత్య సాయి..
అందుకే సత్యసాయి మనలాగా మనిషే కానీ మనలాంటి మనిషి కాదు.
ఎంతమంది ఎన్ని నిందలు మోపినా బాబా మాత్రం మనిషి రూపంలోని దేవుడు.
ఎందుకంటే నిస్వార్ధంగా సాటి మనిషిని ప్రేమించి, సేవ చేయగలిగే ప్రతి మనిషి దేవుడు కాబట్టి.
తన కోసం ఏమీ ఆశించకుండా...తన సేవల ద్వారా,ప్రభోదాల ద్వారా ఎంతోమంది జీవితాలలో వెలుగులు నింపారు బాబా
ప్రతి
మనిషికీ అవసరమైన శారీరక ఆరోగ్యం కోసం వైద్యం,మానసిక వికాసం కోసం విద్య పేదవారికి కూడా అందేలా చేశారు.
ప్రేమ అనే మార్గం ద్వారా సేవ అనే లక్ష్యాన్ని సాధించి,సత్యం,ధర్మం,అహింసలే పరమావధిగా సాగిన బాబా మార్గం ప్రతి ఒక్కరికీ అనుసరణీయం..
దైవం మానవరూపంలో అవతరించునీ లోకంలో..


చెన్నకేశవుని రధోత్సవం...


నిన్న (23-04-2011) మా వూరి చెన్నకేశవుని రధోత్సవం
స్వామివారికి ప్రతి సంవత్సరం జరిగే బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా పౌర్ణమి రోజున కల్యాణం, నిన్న రధోత్సవం జరిగాయి.
శ్రీదేవి భూదేవి సమేతుడైన చేన్నకేశవ స్వామిరధోత్సవం వేలమంది భక్తుల మధ్య కోలాహలంగా జరిగింది.

కళ్యాణ వైభోగమే శ్రీ చెన్నకేశవుని కళ్యాణమే..


పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లికూతురు
కొంత పెడమరలి నవ్వేనీ పెండ్లికూతురు...


కల్యాణం చూతము రారండి...
శ్రీ చెన్నకేశవుని కల్యాణంచూతము రారండి..బ్రహ్మోత్సవం ఇది బ్రహ్మోత్సవం
బ్రహ్మాండ నాయకుని బ్రహ్మోత్సవం


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...