పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

2, డిసెంబర్ 2011, శుక్రవారం

నా పుట్టినరోజు ...

ఈ రోజు నా పుట్టిన రోజు..
నా చిన్నిప్రపంచంలో అందరు ఇష్టపడి, ప్రేమించే రాజి పుట్టినరోజు..
మనం ప్రేమించే వాళ్ళకంటే మనల్ని ప్రేమించే వాళ్ళు వున్న వాళ్ళు అదృష్టవంతులట
ఆ విషయంలో నేను చాలా అదృష్టవంతురాలిననే చెప్పొచ్చు..
అందరి దీవెనలు,అభినందనలతో ఈ రోజు మొదలయ్యింది..
Happy BirthDay ... Raaji.
Many Many Happy Returns Of The Day


"I thank God for allowing me to
experience the many joys of life,
by giving me the opportunity to
love and be loved by other people."

నాకు నా బ్లాగ్ ఫ్రెండ్ 'సుభా' గారు ఇచ్చిన పుట్టినరోజు కానుక
Thankyou My Dear FriendRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...