పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

31, డిసెంబర్ 2014, బుధవారం

కమ్మని కలలకు ఆహ్వానం ..
2014 కొన్ని చిన్న చిన్న సమస్యలతో పాటూ వాటిని అధిగమించగల ధైర్యాన్ని,సంతోషాన్ని కూడా ఇచ్చింది. 

కొత్త ప్రదేశాలు,బాధ్యతలు,మనుషులు,పరిచయాలు,స్నేహాలు, 
ఇలా సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు కాలం తెలియదు అంటారు కదా..!
అలాగే వేగంగా,హాయిగా వెళ్ళిపోతుంది 2014.

నాకంటూ కొన్ని చిన్న విజయాలను కూడా అందించిన 2014 
నాకు చాలా ప్రియమైనదిగా గుర్తుండిపోతుంది కూడా.. 

రాబోయే 2015 మరింత ప్రియమైనదిగా ఉండాలని కోరుకుంటూ 
2014 కి వీడ్కోలు చెప్తు

కమ్మని కలలకు ఆహ్వానం 
చక్కని చెలిమికి శ్రీకారం 
పలికిన పాటకు నా ప్రాణం 
అంకితం అన్నది నా హృదయం 

Happpy New Year  .. Happpy New Year  


 


THANK YOU 2014 -- WELCOME 2015Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...