పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

14, డిసెంబర్ 2012, శుక్రవారం

కార్తీకమాసం - మా సత్యనారాయణస్వామి వ్రతం

హరిహరులకు ఇష్టమైన కార్తీకమాసంలో మేము చేసుకున్న 
సత్యనారాయణ స్వామివ్రతం 

శ్రీసత్యనారాయణుని సేవకు రారమ్మా
మనసార స్వామిని కొలిచి హారతులీరమ్మా
 నోచిన వారికి నోచిన వరము
చూసిన వారికి చూసిన ఫలము 

 

శ్రీ సత్యనారాయణుని సేవకు రారమ్మా

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...