పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

14, జనవరి 2012, శనివారం

భోగి పండుగ శుభాకాంక్షలు...


గతానికి వీడ్కోలు పలుకుతూ ... జీవితంలోకి కొత్త కాంతులను ఆహ్వానిస్తూ
భోగిమంటల వెలుగులతో సంక్రాంతి లక్ష్మికి స్వాగతం పలుకుతూ
వచ్చిన 'భోగి'పర్వం భోగ
భాగ్యలను అందించాలని కోరుకుంటూ
అందరికీ భోగి పండుగ శుభాకాంక్షలు.

ముద్దబంతులు ..మువ్వమోతలు
నట్టింట కాలు పెట్టు పాడిపంటలు
వెండిముగ్గులు..పైడి కాంతులు
పుట్టింట దీపమెట్టు ఆడపడుచులు
కలబోసి విరబూసే మహాదండిగా మదినిండగా

చలిపండగే సంక్రాంతి.

Video By :Raaji
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...