పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

11, నవంబర్ 2015, బుధవారం

దీపావళి శుభాకాంక్షలుక్షీరాబ్ధి కన్యకకు శ్రీమహాలక్ష్మికిని
నీరజాలయమునకు నీరాజనం

Wishing you a bright & colourful Diwali


Wish You A Sweet Diwali


Wishing You A Sparkling DiwaliRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...