పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

26, జూన్ 2011, ఆదివారం

I am nothing without you...


దేవుడా రోజు నా JCJ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్..
ఏదో నా శక్తికొద్దీ చదివాను..కొన్నాళ్ళు మా చెల్లి పెళ్లి పనుల్లో బిజీ ..
ఎంత చదివినా... ఎంత మానవప్రయత్నం చేసినా నీ దయ లేనిదే ఏదీ జరగదని నా నామ్మకం.
అందుకే నా మనవి ఆలకించి నన్ను ఈ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ లో పాస్ చేయించి మళ్ళీ writtentest కి నిన్ను
ఇలాగే ప్రార్ధించే అదృష్టాన్ని కలుగచేయమని ప్రార్ధిస్తూ
రాజి..Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...