పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

9, డిసెంబర్ 2011, శుక్రవారం

జీవితం ఓ ప్రయాణం తోడుగా సాగనీ... By :రాజి


కృష్ణంరాజు,జయప్రద జంటగా నటించిన "సుమంగళి" సినిమాలో "జీవితం ప్రయాణం తోడుగా సాగనీ"
పాట చాలా బాగుంటుంది.నాకు ఇష్టమైన పాట..
ప్రతి మనిషి జీవితంలో ఎన్నెన్నో బంధాలు,అనుబంధాలు కానీ అన్నిటికంటే పవిత్రమైనది ,
ప్రాముఖ్యత కలిగింది వివాహబంధం..
ఐతే ఈ పెళ్లి కొందరికి ఒక మంచి అర్ధవంతమైన జీవితాన్ని అందిస్తే కొందరికి
ఒక చేదు జ్ఞాపకంగా మాత్రమే మిగిలిపోతుంది..

ఈ సినిమాలో కృష్ణంరాజు,జయప్రద ఇద్దరు మంచి జంట
ఇద్దరు ఒకరంటే ఒకరికి ఎంతో ప్రేమ,అనురాగం వున్నా విధి వాళ్ళు విడిపోక
తప్పని పరిస్థితుల్ని కల్పిస్తుంది..
అలా వాళ్ళు విడిపోక ముందు జీవితమనే ఈ ప్రయాణంలో ఒకికొకరు తోడుగా సాగిపోవాలని
కోరుకుంటూ సంతోషంగా పాడుకునే ఈ పాట ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ ఒక మధురగీతం..

"ఈ పాటని నాకు నచ్చిన పిక్చర్స్ తో వీడియోమిక్సింగ్ చేశాను .."

జీవితం ఓ ప్రయాణం తోడుగా సాగనీ
By:Raaji


జీవితం ప్రయాణం తోడుగా సాగనీ
గుండెలో ప్రేమగీతం నిండుగా మ్రోగనీ
దారిలో మమతలే పూవులై కురియనీ
ఇలానే...ఇలానే...
జీవితం ప్రయాణం తోడుగా సాగనీ
గుండెలో ప్రేమగీతం నిండుగా మ్రోగనీ

జలతారు మేఘం పరదాలు దాటి
నీలాల నింగీ నే చేరుకోనా
ఆ తారలన్నీ తళుకాడు వేళ
ఎన్నెన్నో కళలు కదలాడవా
ఆ కాంతినై ఇలా... ఇలా నేనుండిపోనా

జీవితం ప్రయాణం తోడుగా సాగనీ
గుండెలో ప్రేమగీతం నిండుగా మ్రోగనీ

దరిచేరు వేళ చిరు సిగ్గులో
మనసైనవాని కనుచూపులో
సరికొత్త అందం చిగురించితే
ఓ గర్వరేఖ కనుగీటితే
ఆ రేఖనై ఇలా... ఇలా నేనోదిగిపోనా

జీవితం ప్రయాణం తోడుగా సాగనీ
గుండెలో ప్రేమగీతం నిండుగా మ్రోగనీ


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...