పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

31, మార్చి 2014, సోమవారం

ఉగాది శుభాకాంక్షలు.షడ్రుచుల సమ్మేళనం ఉగాది పచ్చడి
సకల అనుభూతుల మిశ్రమం జీవితం 
షడ్రుచుల లోని తీపి,నవరసాలలోని సంతోషం 
సదా అందరి జీవితాలలో నిండాలని కోరుకుంటూ 
శ్రీ జయనామ నూతన సంవత్సర  శుభాకాంక్షలు....
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...