పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

30, జనవరి 2012, సోమవారం

మాఇంటి దగ్గర సూర్యోదయం


మా
ఇంటి బాల్కనీలో నుండి రధసప్తమి సందర్భంగా ప్రత్యక్ష దైవం
సూర్యభగవానుని దర్శనం చేసుకుంటూ తీసిన ఫోటోలు.

జపాకుసుమ సంకాశం కాశ్యపేయం మహాద్యుతిం
తమోఘ్నం సర్వ పాపఘ్నం ప్రణతోస్మి దివాకరం

రధసప్తమి శుభాకాంక్షలుRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...