పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

29, జులై 2012, ఆదివారం

మనసు చూడతరమా ...


గుప్పెడంత గుప్పెడంత మనసు ... దాని సవ్వడేంటో ఎవ్వరికి తెలుసు ??
మనసు గతి ఇంతే ... మనసున్న మనిషికి సుఖము లేదంతే ... ,
మౌనమే నీ భాష ఓ మూగ మనసా ... ,
మనసున మనసై ... బ్రతుకున బ్రతుకై...,
ఓ మనసా తొందర పడకే ... అంటూ
మనసు కవి ఆత్రేయ గారి దగ్గరి నుండి ప్రతి ఒక్కరూ ఈ మనసును గురించి మాట్లాడకుండా వుండలేరేమో..
"స్వర్గాన్ని
నరకంగా ... నరకాన్ని స్వర్గంగా చేయగలిగేది మన మనసే"..

ఇంత గొప్ప మనసును గురించి ఎన్నో సినిమా పాటలు,కవితలు వున్నాయి అలాంటిదే ఈ పాట కూడా ...ఈ పాట ఒకప్పుడు ఈ టీవీ లో సీరియల్ గా వచ్చిన "మనసు చూడతరమా" టైటిల్ సాంగ్ ... నాకు ఇష్టమైన పాట.

మనసు చూడతరమా ...వూరించకే ... కవ్వించకే ... వేధించకే మనసా ఇలా
బంధాలలో
బందీలనే చేశావుగా బతికేదెలా
కరుణించినా
కాటేసినా నువ్వే కదా మనసా
నువ్వే
మబ్బుల్లో తేలుస్తావో మత్తుల్లో ముంచేస్తావో
నమ్మించి
మాయే చేస్తావో ...

అవునంటూ
కాదంటూ రేపేవు కలవరమే
ఆరాటమే
అనునిత్యమూ
సంతోషం
సల్లాపం నీ బొమ్మా బొరుసులుగా
ఆడేవులే
ఒక నాటకం
ర్పువై ఓదార్పువై ... ఓడితే నిట్టూర్పువై
కష్టాలనే
మది ఇష్టాలుగా మలిచేవుగా

మనసు చూడతరమా ... మనసు చూడతరమా


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...