పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

31, అక్టోబర్ 2011, సోమవారం

ఈ ప్రేమలేంటో ఈ ప్రేమించడం ఏంటో....


ప్రేమ...
తల్లి కొకటి.....తండ్రికొకటి
చెల్లి
కొకటి.....అక్కకొకటి
తమ్ముడి
కొకటి.....అన్నకొకటి
మిత్రుని
కొకటి.....ప్రేయసికొకటి
పేదవాని
కొకటి....డబ్బున్న వాడికొకటి

ఎన్ని ప్రేమలు.. ఎన్నెన్ని రకాల ప్రేమలు
ఎక్కడెక్కడి
ప్రేమలు
క్షణానికి
వంద సార్లైనా వీటన్నిటితో అవధానం చేస్తుండాలేమో...

అసలెవరు కనిపెట్టారీ ప్రేమల్ని
అనుక్షణమూ
బంధించే గొలుసుల్ని
ఎవరు
కనిపెట్టారీ ప్రేమల్ని
ప్రతి
క్షణమూ గుండె ని గుచ్చేసే ముళ్ళని
ఎవరు
కనిపెట్టారీ ప్రేమల్ని
ఎవరు
కొనిపెట్టారీ ప్రేమల్ని

ప్రేమలేంటో ప్రేమించడం ఏంటో
చక్కగా
రాళ్ళమధ్యలోనో గడిపేసి
రాళ్ళ లాగానే స్పందనా లేకుండా ఉండగలిగితే???
ఇది సాధ్యమేనా???

ఇది నేను రాసింది కాదు..నెట్ లో దొరికింది నాకు నచ్చింది..
నిజమే
కదా అనిపించింది...
రచయిత
కు ధన్యవాదములు..


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...