పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

27, జూన్ 2010, ఆదివారం

మా ఇల్లే బృందావనం.....2

మా ఇంటి తులసి కోటముద్దుకే ముద్దొచ్చే మందారం
అమ్మకి బి.పి తగ్గడానికి కాకరకాయ తినమని డాక్టర్ చెప్పటంతో తమ్ముడు ఇంట్లోనే పెంచిన కాకరకాయ పందిరి.


మా దబ్బకాయ చెట్టు మా ఇంట్లో మా బంధువుల ఇళ్ళలో,మా చుట్టుపక్కల వాళ్ళ ఇళ్ళల్లో చెట్టు కాయల పచ్చడి ప్రతిసంవత్సరం తప్పనిసరిరాజి
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...