పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

10, మే 2012, గురువారం

మా పావురాల ప్రేమ ఊసులు ...


మా ఇంటి దగ్గర పావురాలు మాకు అతిధులు..మేము పిలవకపోయినా వచ్చి ఇంటి చుట్టూ సందడి చేస్తుంటాయి.ఈ ఎండకి మా బాల్కనీ,స్లాబ్ గట్లు ,విండో లు వాటికి స్థావరాలు.. ఆ పావురాల్ని చూడటం, ఫోటోలు తీసుకోవటం నాకు సరదా ఐతే... ఇల్లు చుట్టు పక్కలంతా శుభ్రం చేయటానికి మా భారతమ్మకు మహా కష్టం..
ఏంటమ్మా వాటిని కొట్టనివ్వవు ఇల్లంతా పాడు చేస్తుంటే అని తెగ బాధ పడిపోతుంది..

ఒక పావురం ముందుగానే వచ్చి మరో పావురం కోసం ఎదురు చూస్తూ కూర్చుని, తను ఎదురుచూస్తున్న పావురం రాగానే ముచ్చట్లు,ఆలస్యంగా వచ్చిందని అలకలు..
ఎప్పుడూ ప్రేమికులకు ప్రేమ సందేశాల్ని అందించే పావురాలు తమ మనసులోని ప్రేమ గురించి చెప్పుకుంటున్న ఊసులు ... ఫొటోలతో పాటూ నాకు"నచ్చిన" ... "వచ్చిన కాదు" :) కవిత కూడా ...

మా పావురం ఎదురుచూపులు - కవిత్వాలు


ఎన్నాళ్ళు ప్రియా నా ఎదురుచూపులు
మనసూ మనసుకు మధ్య మరచిపోలేని మమతానురాగాలు
మరువగలవా ప్రియా ?? మరపురాని సంఘటనలు
ఎందుకు ప్రియా ఆకాశానివై అందనంటావు??


ఎండమావివై దొరకనంటావు ...
పాద రసమై పట్టుబడనంటావు...
కలువపువ్వువై నన్ను కవ్వించరావా ...
మల్లె తీగవై నన్ను అల్లుకోవా?


కంటిలో కనుపాపలా నాలో కలిసిపోవా
చీకటిలో చిరు వెలుగువై రావా..
చినుకులా నా మీద పడి నా కౌగిలిలో కరిగిపోవా
కల అనుకున్న నా జీవితాన్ని నిజం చేయలేవా !!!


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...