పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

25, ఏప్రిల్ 2011, సోమవారం

నా చిన్నిప్రపంచం లో 100 వ పోస్ట్ ...
నేను కుడా తెలుగు బ్లాగ్ వ్రాయాలన్న ఉత్సాహంతో మొదలుపెట్టిన నా చిన్నిప్రపంచం లో 100 పోస్ట్ లు పూర్తి చేశాను.
నా అభిరుచులను ,నా చిన్నిప్రపంచంలోని సరదాసంతోషాలను అందరితో పాటు, నాతో నేను పంచుకుంటూ సాగిస్తున్న
నా బ్లాగ్ ప్రయాణంలో నేను సృష్టించుకున్న నా బ్లాగుల ప్రపంచం..

సరిగమలు...గలగలలు ... నా సంగీతప్రపంచం
నాతో పాటు నా పోస్టింగ్స్ చదివి, వాళ్లకి నచ్చిన విషయాలను మెచ్చుకుని,
నన్ను వాళ్ళ కామెంట్స్ తో ప్రోత్సహించిన బ్లాగ్ మిత్రులందరికీ నా ధన్యవాదాలు.
ముఖ్యంగా జయ గారు,మాలాకుమార్ గారు దాదాపు నా పోస్టింగ్ లన్నిటినీ మెచ్చుకుని నాకు కామెంట్స్ ఇచ్చి ప్రోత్సహించారు.
ధన్యవాదాలు
మాలాకుమార్ గారు,జయ గారు..

నా చిన్నిప్రపంచంలో నాకు నచ్చినట్లుగా నేను సాగిస్తున్న నా ఈ బ్లాగ్ ప్రయాణం ఇలాగే ఆహ్లాదకరంగా,ఎన్నో మధురానుభూతులకు వేదికగా సాగిపోవాలని కోరుకుంటూ..


ఎవరేమి అనుకున్నా నువ్వుండే రాజ్యాన...జీవితంలో ఎన్ని సార్లు ఓడిపోయినా తిరిగి గెలవటానికి ఎన్నో అవకాశాలు ఉన్నాయి ..
పోరాడి ఓడటంలో స్థైర్యం వుంటే కనీసం ప్రయత్నించకుండానే ఆగిపోవటం పిరికితనం అనిపించుకుంటుంది ..

ఎవరి రాజ్యానికి వారే రాజు,మంత్రి,సైన్యం,బంటు అంటూ బడ్జెట్ పద్మనాభం లో ఈ పాట నాకు చాలా ఇష్టం ..

నాకు నచ్చిన కొటేషన్స్ తో నేను అప్ లోడ్ చేసిన

ఎవరేమి అనుకున్నా నువ్వుండే రాజ్యాన
రాజు నువ్వే, బంటు నువ్వే.. 
మంత్రి నువ్వే.. సైన్యం నువ్వే
ఎవరేమి అనుకున్నా నువ్వుండే రాజ్యాన
రాజు నువ్వే, బంటు నువ్వే.. 
మంత్రి నువ్వే.. సైన్యం నువ్వే
 
ఏమైనా ఏదైనా నువ్వెళ్ళే బడిలోన
పలకా నువ్వే బలపం నువ్వే...
ప్రశ్ననువ్వే బదులు నువ్వే 
అన్నీ నువ్వే కావాలి అనునిత్యం పోరాడాలి 
 అనుకున్నది సాధించాలి
 
అవమానాలే ఆభరణాలు 
 అనుమానాలే అనుకూలాలు
సందేహాలే సందేశాలు  
 ఛీత్కారాలే సత్కారాలు
 
అనుకోవాలీ అడుగేయాలీ  
 ముళ్ల మార్గాన్ని అన్వేషించాలి
అలుపొస్తున్నా కలలేకన్నా 
పూల స్వర్గాన్ని అధిరోహించాలి
 
ఎవరికి వారే లోకంలో ఎవరికి పట్టని శోకంలో  
నీతో నువ్వేసాగాలి
 
ఎవరేమి అనుకున్నా నువ్వుండే రాజ్యాన
రాజు నువ్వే బంటు నువ్వే 
మంత్రి నువ్వే సైన్యం నువ్వే
 
బలము నువ్వే బలగం నువ్వే 
ఆటా నీదే గెలుపూ నీదే
నారు నువ్వే, నీరు నువ్వే
  కోతా నీకే, పైరూ నీకే
 
నింగిలోన తెల్లమేఘంనల్లబడితేనే  
జల్లులు కురిసేను
చెట్టుపైనా పూలు మొత్తం 
రాలిపోతేనే పిందెలు కాసేను
 
ఒక ఉదయం ముందర చీకట్లు 
విజయం ముందర ఇక్కట్లు
రావడమన్నది మామూలు
 
ఎవరేమి అనుకున్నా నువ్వుండే రాజ్యాన
రాజు నువ్వే బంటు నువ్వే 
మంత్రీ నువ్వే సైన్యం నువ్వే

 
సినిమా  - బడ్జెట్ పద్మనాధం 
సంగీతం - S.V. కృష్ణారెడ్డి 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...