పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

22, జనవరి 2012, ఆదివారం

బిజినెస్ మేన్ Vs సద్గురు


బిజినెస్ మాన్ కి సద్గురుకి సంబంధం ఏమిటి అనుకుంటున్నారా
హైదరాబాద్ లో బిజినెస్ మాన్ సినిమా చూడటానికి వెళ్ళిన వాళ్లకి
"ISHA
FOUNDATION"వాళ్ళు ఒక సి.డి ఇచ్చారు ఉచితంగా ..

ఆ సి.డి పేరు "Technologies for Wellbeing" "సద్గురు జగ్గి వాసుదేవ్"
అనే
ఒక spiritual Guru ఆధ్వర్యంలోని Isha Yoga Center గురించి, యోగా ప్రాధాన్యతను గురించి
సి.డి లో చెప్పారు.సి.డి చూసిన తర్వాత నెట్ లో "Isha Foundation" గురించి సెర్చ్ చేశాను.

ఈ సద్గురు కూడా ఈ మధ్య కాలంలోని కొంతమంది యోగా గురువుల్లాగానే యోగా తో పాటు,Health,Education,Environment లాంటి కొన్ని సమాజహిత కార్య క్రమాలు కూడా నిర్వహిస్తున్నారు.

యోగా,సోషల్ సర్వీస్ ఇలాంటివన్నీ అందరూ చేసేవే అయినా ఈ సద్గురు ఆశ్రమం లో
నాకు
చాలా నచ్చింది ఆశ్రమంలోని ధ్యాన లింగం,లింగభైరవి ఆలయాలు .
శివాలయం,అమ్మవారి ఆలయాలు ఒక మంచి ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని కలిగించేలాగా,
తప్పకుండా
చూడాలి అనిపించేలా వున్నాయి.
Dhyanalinga Yogic Temple

లింగ భైరవి ఆలయం
“One who earns the Grace of Bhairavi neither has to live in
concern
or fear of life or death, of poverty, or of failure.
All that a human being considers as wellbeing will be his,
if only he earns the Grace of Bhairavi.”

Sadhguru

"ISHA
FOUNDATION"
Velliangiri Foothills Semmedu (P.O)
Coimbatore.
గురించి "సద్గురు" గురించి తెలుసుకోవాలంటే లింక్ లు చూడండి.
http://sadhguru.org/
http://www.ishafoundation.org/
http://lingabhairavi.org/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...