పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

16, మార్చి 2010, మంగళవారం

ఉగాది శుభాకాంక్షలు.

మావిచిగురు తిని మీకు శుభమని మేలుకోలిపెను గండు కోయిలా...
ఉగాది పచ్చడితో నూతన సంవత్సరాన్ని ఆహ్వానిద్దాం.కొత్త సంవత్సరం అందరికీ సకల శుభాలను అందించాలని ఆశిద్దాం.

వికృతినామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు.
రాజి.

4 వ్యాఖ్యలు:

Maruti చెప్పారు...

మీకు కూడా వికృతినామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు.

చిలమకూరు విజయమోహన్ చెప్పారు...

వికృతినామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు.

పరిమళం చెప్పారు...

మీకు, మీ కుటుంబానికి వికృతి నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు!

Raaji చెప్పారు...

మారుతి గారు,చిలమకూరు విజయమోహన్ గారు,పరిమళం గారు
మీకు కూడా వికృతినామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు.
మీకు ఒక రోజు ఆలశ్యంగా శుభాకాంక్షలు. చెబుతున్నాను ఏమను కోకండి .

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...