పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

24, మే 2011, మంగళవారం

Life Is A Challenge ... Meet It


జీవితం అందమైనది... ఆరాధించండి.
జీవితం ఒక సవాల్... స్వీకరించండి
జీవితం ఒక విధి... నిర్వర్తించండి.
జీవితం ఒక ఆట... ఆడండి.
జీవితం ఒక ప్రమాణం...కట్టుబడి ఉండండి.
జీవితం ఒక పాట... పాడండి.
జీవితం ఒక పోరాటం... పోరాడండి.
జీవితం ఒక సాహసం ... తెగించండి.
జీవితం
ఒక అద్రుష్టం ... గెలుచుకోండి.
జీవితం అమూల్యం... నాశనం చేసుకోకండి.4 వ్యాఖ్యలు:

it is sasi world let us share చెప్పారు...

thelisina vishyaale ayinaa andam gaa hrudayaaniki haththukonetatlu vraasaru.

రాజి చెప్పారు...

Nenu vraasina vidhaanam meeku nacchinanduku

Thankyou SasiKala garu...

జయ చెప్పారు...

It is a good message. One should not forget Goddess...Our mother Theressa.

రాజి చెప్పారు...

Thankyou Jaya Garu..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...