పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

1, ఆగస్టు 2011, సోమవారం

Lessons Of Life...2 వ్యాఖ్యలు:

Damarapalli mahender చెప్పారు...

బెహ్రామి గారు చాల పెద్ద తప్పు చేసారు ఒక మృగాన్ని మానవ సమాజంలో బతుకనిచ్చింది. క్షేమించడానికి ఒక హద్దు ఉంటుంది.మనిషి వివేకాన్ని కోల్పోయి విచక్షణ రహితగా ప్రవర్తించినాడు మృగంతో సమానం అలాంటి వాణ్ణి సమాజంలో తిరుగానివ్వడం అవివేకం అనిపించుకుంటుంది

రాజి చెప్పారు...

మీ అభిప్రాయాన్ని తెలియచేసినందుకు,
మీ స్పందనకు ధన్యవాదములు
Damarapalli mahender గారు

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...