పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

12, జనవరి 2012, గురువారం

మా సంక్రాంతి ముగ్గులు10 వ్యాఖ్యలు:

తెలుగు పాటలు చెప్పారు...

colors add cheyaledhu

వనజ వనమాలి చెప్పారు...

chaalaa baagunnaayi..

మాలా కుమార్ చెప్పారు...

చాలా బాగున్నాయి .

రాజి చెప్పారు...

తెలుగు పాటలు గారూ ఈ ముగ్గులన్నీ రోజూ మామూలుగా వేసే ముగ్గులండీ అందుకే రంగులు వేయలేదు...
భోగి,సంక్రాంతి రోజు వేసే ముగ్గుల్లో రంగులు వేస్తాము.

రాజి చెప్పారు...

ThankYou వనజవనమాలి గారూ..

రాజి చెప్పారు...

ThankYou మాలా కుమార్ గారూ..

రసజ్ఞ చెప్పారు...

రాజి గారూ
ముందుగా మీరు గిల్లుకోండి. మీరు వేసిన ఈ మూడవ ముగ్గు ఉంది చూడండి లవ్ బర్డ్స్ అది సరిగ్గా నిన్ననే నేను వేసాను. బాగున్నాయండీ!

భాస్కర రామి రెడ్డి చెప్పారు...

ఈ రోజుల్లో హరిదాసుని ఎక్కడ క్లిక్ మనిపించారండి?

రాజి చెప్పారు...

రసజ్ఞ గారూ గిల్లుకున్నానండీ..
Same pinch అన్నమాట
ఈ నెలరోజులు ఇంటి ముందు వెసే చిన్నిముగ్గుల్లొ
అది కూడా ఒకటి.
మీరు కూడా లవ్ బర్ద్స్ ని వేసేశారన్నమాట..
మీ లవ్ బర్డ్స్ ఇంకా అందంగా వుండి వుంటాయే..

రాజి చెప్పారు...

"భాస్కర రామి రెడ్డి" గారూ
మా అమ్మా వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరండీ..
ఈ ధనుర్మాసం అంతా ఇక్కడ హరిదాసులు వస్తారు.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...