పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

5, ఏప్రిల్ 2017, బుధవారం

శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు


 రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...