పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

15, మార్చి 2019, శుక్రవారం

The All India Federation Of Women Lawyers Seminar @ Guntur


Happy To Participate in One Day Seminar On 
"Uniform Civil Code"
At Nagarjuna University. Amaravathi A.P., 
10th March,2019

As a Member of  The All India Federation Of Women Lawyers & Federation Of Women Lawyers,A.P


Seminar On 
"Uniform Civil Code" 
2 వ్యాఖ్యలు:

Sudha చెప్పారు...

Yes.. informative Seminar and Nice Andhra Lunch also..👍🏻😊

రాజ్యలక్ష్మి.N చెప్పారు...

Thank you So much for ur comment Sudha gaaru.. :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...