పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

14, ఫిబ్రవరి 2010, ఆదివారం

బహుమతినా చిన్నిప్రపంచంలో దేవుడు నాకు ఇచ్చిన గొప్పబహుమతులు
అమ్మప్రేమ

నాన్నసలహా

శ్రీవారి అనురాగం


తమ్ముడి కేరింగ్

చెల్లి ఆప్యాయత

మా సీజుగాడి అభిమానం


ఎప్పటికి నన్ను ఎంతగానో అభిమానించి ప్రేమించే నా ప్రియమైన అమ్మ,నాన్న,శ్రీవారు,తమ్ముడు,చెల్లి,సీజు అందరికి ప్రేమికులరోజుశుభాకాంక్షలు

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...