పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

13, అక్టోబర్ 2010, బుధవారం

శ్రీ సరస్వతీదేవి


శ్రీ
సరస్వతీదేవి
.13-10-10
2 వ్యాఖ్యలు:

Manohar Borancha చెప్పారు...

యా కుందేందు తుషార హార ధవళా, యా శుభ్ర వస్త్రావృతా,యా వీణా వరదండ మండిత కరా,యాశ్వేత పద్మాసనా ,యా బ్రహ్మాచ్యుత శంకర ప్రభ్రుతిభిహి దెవైః సదా పూజితా సా మాం పాతు సరస్వతీ భగవతీ నిశ్శేష జాడ్యాపహా

రాజి చెప్పారు...

మీ సరస్వతీ స్తొత్రంతో నాపోస్ట్ కి మరింత కళ వచ్చింది Manohar Borancha గారు..
ధన్యవాదములు

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...