పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

14, నవంబర్ 2011, సోమవారం

Children's Day Special...


చిట్టి పొట్టి చిన్నారులకి, చిన్నపిల్లల్లాంటి మనస్సు వున్న అందరికీ
నా చిన్ని ప్రపంచం తరపున నా చిన్నారి మేనకోడలు
పింకీ
- దేవీప్రియ చెప్తుంది

బాలల
దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు..

Happy Children's Day


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...