పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

15, డిసెంబర్ 2011, గురువారం

లైఫ్ థ్రిల్ డోంట్ మిస్ మారియా ....!
ఏమో
ఏమవునో ఎవరికి తెలుసంట
సినిమా:ఇట్లు శ్రావణి సుబ్రహ్మణ్యం
మ్యూజిక్:చక్రి
సింగర్:చక్రిRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...